Cửa lưới chống muỗi đóng mở

    -Đây là sản phẩm dùng chung cho cửa sổ và cửa đi lắp trong khung và trên khung.
    -Đặc điểm của cửa này là lắp đặt được kích thước lớn, không có ray dưới thuận tiện cho việc đi lại.