Gửi thông tin cho chúng tôi theo mẫu dưới đây

    Cửa Lưới Chống Muỗi Minh Nhật Cửa lưới Minh Nhật cung cấp, thiết kế, thi công cửa lưới có tính năng ngăn côn trùng như: muỗi, gián, kiến, châu chấu, bọ xít, v.v,

    Địa chỉ: Cụm khu công nghiệp làng nghề Nguyên Xá- Vũ Thư – Thái Bình
    Điện thoại: 0855 065 268 
    E-mail: cualuoinhat@gmail.com